Zajęcia z Hipoterapii Ośrodku HORRS Jaworzno

Zajęcia z Hipoterapii Jaworznie

Zabawy integracyjne Hipoterapia

Koń do Hipoterpii

ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII
NA TERENIE OŚRODKA HORRS W JAWORZNIE

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Mustang Jaworzno - Hipoterapia

Misją naszego ośrodka jest praca na rzecz wspierania rozwoju, poprawy stanu zdrowia oraz podnoszenia jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży jak również osobą starszym poprzez:

Wspieramy tworzenie form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych,
w tym propagowania idei sportu hipicznego dla osób niepełnosprawnych

Upowszechniamy w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz prawach dziecka

Upowszechniamy hipoterapię jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży

facebook_koniejaworzno
zdjęcia_koniejaworzno
youtube_koniejaworzno
filmy_koniejaworzno